Гранттык жардам – бул бекер оокат эмес, бул жергиликтүү бюджеттен инвестицияларды башкаруу үчүн машыктыргыч

28.08.2014 10:00 — 28.08.2014 12:00
Пресс-сессия Каракол шаарында 28-август күнү саат 10.00дө болуп өтөт.
Гранттык жардам – бул бекер оокат эмес, бул жергиликтүү бюджеттен инвестицияларды башкаруу үчүн машыктыргыч

Тема: Гранттык жардам – бул бекер оокат эмес, бул жергиликтүү бюджеттен инвестицияларды башкаруу үчүн машыктыргыч

Күнү: 2014-жылдын 28-августу

Сааты: 10.00 - 12.00

Орду: "Тагайтай" мейманасынын конференц-залы, Каракол ш.

Уюштуруучу: Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырып жаткан Швейцария Өкмөтү Улуу Британиянын Эл аралык өнүктүрүү министрлиги менен өнөктөштүктө каржылаган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору

Спикер: Султан Майрамбеков, Долбоордун Кичи гранттар программасынын менеджери

Катышуучулар: Жалал-Абад шаарынын журналисттери жана ММК өкүлдөрү

Кошумча маалымат: