Пресс-сессия: Гранттык жардам – бул бекер оокат эмес, бул жергиликтүү бюджеттен инвестицияларды башкаруу үчүн машыктыргыч

20.08.2014 10:00 — 20.08.2014 12:00
Пресс-сессия 2014-жылдын 20-августунда саат 10.00дө башталат.
Пресс-сессия: Гранттык жардам – бул бекер оокат эмес, бул жергиликтүү бюджеттен инвестицияларды башкаруу үчүн машыктыргыч

Тема: Гранттык жардам – бул бекер оокат эмес, бул жергиликтүү бюджеттен инвестицияларды башкаруу үчүн машыктыргыч

Күнү: 2014-жылдын 20-августу

Сааты: 10.00 - 12.00

Орду: "Мөл-мөл" мейманасынын конференц-залы, Жалал-Абад ш.

Уюштуруучу: Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырып жаткан Швейцария Өкмөтү Улуу Британиянын Эл аралык өнүктүрүү министрлиги менен өнөктөштүктө каржылаган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору

Спикер: Султан Майрамбеков, Долбоордун Кичи гранттар программасынын менеджери

Катышуучулар: Жалал-Абад шаарынын журналисттери жана ММК өкүлдөрү

Кошумча маалымат: