“Муниципалитет” журналы, № 10 (132), октябрь 2022-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 10 (132), октябрь 2022-ж.
14.10.2022 11:41

Негиздөөчү жана басып чыгаруучу: Борбордук Азиянын Жергиликтүү башкаруу академиясы (БАЖБА) аркылуу Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ)

Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.