“Муниципалитет” журналы, № 12 (122), декабрь 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 12 (122), декабрь 2021-ж.
15.12.2021 14:34

Бул чыгарылыштын рубрикалары: "Көңүл чордонунда", "Юридикалык консультация", "ЖӨБ Союзунун жаңыылктары", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жана ӨСИ жаңылыктары", "Соцзаказ жана ЖӨБ".

Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.