“Муниципалитет” журналы, № 11 (121), ноябрь 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 11 (121), ноябрь 2021-ж.
13.10.2021 11:23

Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

“МУНИЦИПАЛИТЕТ” ИЛИМИЙ-ПОПУЛЯРДУУ ЖУРНАЛЫ 2022-ЖЫЛДАН БАШТАП ЖАЗЫЛУУГА ӨТӨТ. 

Жылдык жазылуунун баасы 2600 сомду түзөт.

ЖӨБ союзуна мүчөлүк акы төлөгөн ЖӨБ органдары журналды акысыз алышат.

Жазылуу боюнча Гуляим Шамшидинова менен 0770771130 телефону аркылуу байланышыңыз.

 

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

  • Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр ЖАПАРОВдун жергиликтүү жамааттар күнү менен куттуктоосу – 2
  • Аймактык өнүгүү мамлекеттик агенттигинин директору Эльчибек ДЖАНТАЕВдин куттуктоосу – 4
  • Менин жергиликтүү өз алдынча башкаруум: 30 жылдан кийинки ойлор – 6
  • Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүү этаптары: жаңы тарых (2011-жылга чейин) – 13
  • Биринчи этап (1991-жыл) – мамлекеттик бийлик органдарын ЖӨБ органдарына кайра түзүү – 13
  • Экинчи этап (1991-жылдын декабры -1997-жыл) – тикелей мамлекеттик башкаруунун күчөй башташы – 14
  • Үчүнчү этап (1998-2007-жылдар) – ЖӨБдүн аткаруу органдарынын өз алдынча системасынын пайда болушу жана аларды андан ары кеңештерден автономдоштуруу – 17
  • Төртүнчү этап – (2008-2010-жылдар) – бийликтин бекем борборлоштурулушу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун активдүүлүгүнүн «өчүшү» – 21
  • Бешинчи этап - (2010-2011-жылдар) – жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кеңири өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр – 22