“Муниципалитет” журналы, № 4 (114), апрель 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 4 (114), апрель 2021-ж.
30.04.2021 16:26

Бул сандын рубрикалары: "Административдик-аймактык реформа", "ЖӨБдүн мыкты тажрыйбасы", "Юридикалык консультация", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу","ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

Макалалардын толук мазмуну акы төлөп жазылуу аркылуу жеткиликтүү.

ЖӨБ Союзуна 2021-жыл үчүн мүчөлүк акыны төлөгөн ЖӨБ органдары автоматтык түрдө акысыз жазылат жана журналды 2021-жылы ай сайын алып турушат. Толугураак маалымат: http://myktyaimak.gov.kg/single-news?id=57

Мамлекеттик органдар, уюмдар, мекемелер, мамлекеттик, муниципалдык кызматчылар жана журналды алууга кызыкдар болгон башка адамдар кардарлар базасынын администратору Гуляим ШАМШИДИНОВА менен байланышса болот. Телефон номери: +996 770 77-11-30, ал эми электрондук дареги: portal.msu@dpi.kg 

Ошондой эле ЖӨБдүн Мыкты практикалар порталындагы “Суроо узатыңыз” бөлүмүндө билдирүү калтырсаңыз болот. Порталдын дареги: www.myktyaimak.gov.kg 

 

АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК РЕФОРМА

  • Муниципалитеттерди ирилештирүү үчүн “сыйкырдуу” чечим табылды. Жалал-Абад облусунун ичиндеги функционалдык зоналарга жасалган анализдин жыйынтыктарына сереп – 2

ЖӨБдүн МЫКТЫ ТАЖРЫЙБАСЫ

  • Жергиликтүү өнүгүү тууралуу билимди башкаруу: Мыкты тажрыйбалар порталы ЖӨБ органдарына, анын ичинде дыйкандарга пайдалуу контентти даярдоо үчүн жаңы өнөктөштөрдү табууда – 11

ЮРИДИКАЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯ

  • Айыл өкмөт башчысынын өргүүсүжөнүндө – 14
  • Муниципалдык кызматчыларга коюлган талаптар жөнүндө – 15

ЖАРАНДАРДЫН ЖӨБГӨ КАТЫШУУСУ

  • COVID-19 пандемиясы коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөбөй коюуга себеп болобу? Эгерде жарандар көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акы төлөбөсө, анда тейлөө кызматтары кантип ишин улантышат? – 16
  • “2022-жылга жергиликтүү бюджеттерди түзүүгө жарандардын реалдуу катышуусу” конкурсу – 18

ЭҮЖӨБОЖ ДОЛБООРУНУН ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

  • Бишкек Жарандык бюджетти онлайн толтуруу мүмкүнчүлүгүн караштырууда – 22
  • Портал жергиликтүү кеңештерде байкоочулар үчүн консультацияларды өткөрдү – 24

ӨСИ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

  • Өнүктүрүү саясат институтунун 2020-жылы Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнө тийгизген таасири жана салымы. Отчёттун кыскача мазмуну 28