"Муниципалитет" журналы, № 12 (110), декабрь 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, № 12 (110), декабрь 2020-ж.
08.01.2021 12:28

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн финансысы", "ЖӨБдүн жаштар саясаты".

Көңүл чордонунда

  • Электрондук соода аянтчасы: муниципалдык мүлктү ижарага берүү жана сатуу келишимин түзүү укугуна электрондук форматтагы аукциондор – 2

ЖӨБдүн финансысы

  • 2021-2023-жылдарга республикалык бюджеттин долбоорунда жергиликтүү бюджеттердин жана бюджет аралык мамилелердин перспективалары – 5
  • Жергиликтүү бюджеттердин кирешелери – 6
  • Бюджет аралык мамилелер – 7
  • Аймактарды өнүктүрүү – 10
  • 2021-2023-жылдарга республикалык бюджеттин долбооруна карата ЖӨБ Союзунун сунуштары – 11

ЖӨБдүн жаштар саясаты

  • Жаштар тарбиялоонун объектиси эмес, алар өзгөрүүлөрдүн кыймылдаткыч күчү – 15
  • Жаштар иштери боюнча Консультативдик кеңеш Таш-Көмүрдө аялдар футболун өнүктүрүүнүн кыймылдаткыч күчүнө айланды – 23
  • Токмоктогу жаштар иштери боюнча Консультативдик кенеш шаарды өнүктүрүүнү пландоого кошулду – 24
  • Шаардын же айылдык аймактын жаштар иштери боюнча Консультативдик кеңеш тууралуу Типтүү жобо – 25