"Муниципалитет" журналы, № 9 (107), сентябрь 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, № 9 (107), сентябрь 2020-ж.
07.10.2020 11:53

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЖӨБдүн финансысы", "Жергиликтүү демилге".

Көңүл чордонунда

 • ЖӨБ органдары Жогорку Кеңештин VI чакырылышынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча ишине баа беришти – 2

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун үчүнчү, жыйынтыктоочу фазасы башталды – 4

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Класстык чендер тууралуу – 7
 • Роялтинин жана бонустун ставкалары тууралуу – 7
 • Жер үлүштөрүнүн көлөмү, мамлекеттик муктаждыктар үчүн алып коюу тууралуу – 8
 • Шаарларда таза абаны коргоо тууралуу – 9
 • Жарандык абалдын актыларын (ЖААК) каттоо эрежелери тууралуу – 9
 • Шайлоо тууралуу – 10
 • COVID-19дан коргоого багытталган товарларга салык салуу тууралуу – 11
 • Ысык-Көлдү коргоо тууралуу – 11
 • Жолдордо салмак-габариттик көзөмөл тууралуу – 12

ЖӨБдүн финансысы

 • Кыргыз Республикасынын 2021-2023-жылдарга негизги фискалдык багыттары бюджет аралык мамилелердин азыркы абалын жана аймактардын өнүгүү үчүн ресурстарга болгон муктаждыгын азыркыдан да прогрессивдүү эске алышы керек – 13

Жергиликтүү демилге

 • ЖӨБ органдары “ЖӨБ органдары тарабынан жергиликтүү демилгелерди тандап алуунун жана каржылоонун тартиби жөнүндө” Типтүү жобону ишке ашырууда – 19
 • Жазы айылдык аймагындагы жергиликтүү демилге жаңы таланттарды ачты – 20
 • Жергиликтүү демилге аркылуу ЖӨБ органы спорттук иш-чараларды уюштуруу маселелерин эффективдүү чечүүдө – 23
 • Жергиликтүү демилгенин натыйжасында коомдук иш-чаралар үчүн парк-бакча пайда болду – 26