"Муниципалитет" журналы, №5 (103), май 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, №5 (103), май 2020-ж.
24.06.2020 11:10

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Жергиликтүү демилге".

Көңүл чордонунда

 • Жарандар ЖӨБ органдары тууралуу кандай пикирде? 2020-жылдагы сурамжылоо кандай өзөктүк тыянактарды жасоого жол ачты? – 2
 • Жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын кабыл алуусу – 3
 • Жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга кызыгуусу – 5
 • Жарандардын ЖӨБ органдарына болгон ишеними – 7
 • Жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы коррупциянын деңгээли тууралуу пикири – 8

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу. Муниципалдык менчик тууралуу. Жергиликтүү ЧУАны жарыялоо каражаты катары маалымат такталары тууралуу. Айылдык кеңештин жооптуу катчысы кызматына конкурстун негизинде тандап алуу тууралуу. Айылдык кеңештин төрагасынын эмгек акысы тууралуу. Муниципалдык кызматчыларды окутууга Мамтапшырыкты түзүүнүн мөөнөтүн өзгөртүү жана аны ЖӨБ органдары менен макулдашуу тууралуу. Компьютердик тестирлөөдөн өтүү тартиби өзгөргөнү тууралуу. Айылдык кеңештердеги кызматтардын тизмеги тууралуу. Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын кенже тейлөөчү персоналынын айлык акысы тууралуу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жана тейлөөлөрдүн инновациялык ыкмаларын киргизүү тууралуу. Иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускама тууралуу. Комуз күнү тууралуу – 10

Жергиликтүү демилге

 • Ийгиликтүү ишке ашырылган жергиликтүү демилге кийинки жергиликтүү демилгенин жолун ачат – 17
 • Кызылсуулуктар ыгын таап, жергиликтүү демилгелерди өнүктүрүүдө – 17
 • Жаштар үйү – жаңы идеялар жана долбоорлор пайда болгон, жаратуу жана өнүгүү үчүн арналган жер – 21
 • Жаштардын жергиликтүү демилгелери коомдук фондго айланды – 23
 • Мурдагы таштанды төкчү жай, азыркы элеттик сейил бак турмуштук энергиянын булагына айланды – 25
 • Жергиликтүү демилге ЖӨБ органы менен жамааттын мамилесин өзгөртүүдө: тирешүүдөн кызматташууга карай жол – 27
 • Кичинекей демилге эбегейсиз чоң паркка айланды – 29
 • Адамдар жергиликтүү демилгелерге ишеним артып, айылдын көйгөйлөрүн ЖӨБ органы менен чогуу чечкенди үйрөнүштү – 31