"Муниципалитет" журналы, №4 (102), апрель 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, №4 (102), апрель 2020-ж.
04.06.2020 15:41

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "Юридикалык кеңеш", "Жергиликтүү демилге", "ЖӨБ Союзунун жана ӨСИ жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

  • Пандемия менен күрөштө жергиликтүү бюджеттерди кыскартуу ЖӨБ органдарын алсыратат – 2
  • КР ЖӨБ Союзунун жана Өнүктүрүү саясат институтунун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджеттик резолюциясына берген сунуштары – 5
  • Швейцариялык долбоор Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарынын муниципалитеттерине жардам берди – 8

ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы

  • Пандемия шартында Латвия – Кыргызстан онлайн байланышта – 10

Юридикалык кеңеш

  • Кыргыз Республикасындагы өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режиминде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары – 16
  • Өзгөчө кырдаал шартында Кыргыз Республикасынын аймагында COVID-19 коронавирус илдетинин жайылышын болтурбоого жана аны менен күрөшкө байланышкан мамлекеттик сатып алууларды өткөрүү – 19

Жергиликтүү демилге

  • Аламүдүн айылдык аймагы калктын бош убактысын уюштуруу боюнча жашоочулардын демилгесин колдоп, каржылык колдоо көрсөттү – 20

ЖӨБ Союзунун жана ӨСИнин жаңылыктары

  • Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу 2020-2025-жылдарга жаңы Стратегияны даярдап жатат – 28