"Муниципалитет" журналы, №4 (77), апрель 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №4 (77), апрель 2018-ж.
22.05.2018 12:09

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "ЖӨБ Союзунун жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

 • ЖӨБдүн мамлекет менен өз ара аракеттенүүсүнүн механизмдери: регионду өнүктүрүү зарылчылыгы – 2
 • Аймактык башкаруу жана өнүгүү: өнүгүүнүн административдик-буйрук берүүчү жана прогрессивдүү жолу ортосундагы тандоо – 11

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Жергиликтүү жамааттын уставы – биздин жашоо эрежебиз. Устав тууралуу актуалдуу маселелер – 18
 • Чакан гранттар программасы – жарандардын катышуусу менен коомдук финансыны башкаруу үчүн машыктыргыч: чогулуштардан көйгөйлөрдү чечүүгө чейин – 19

ӨСИнин жаңылыктары

 • ЭСӨМ Мамлекеттик социалдык заказдын Программасын иштеп чыгууда жардам алды – 25
 • ЭСӨМ мамлекеттик социалдык заказдын аткарылышына мониторинг жана баалоо системасын түзүүдө жардам алды – 25
 • ЖӨБ органдары мамлекеттик социалдык заказды социалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн башкаруучулук аспабы катары колдонгонду үйрөнүшүүдө – 26
 • Кыргызстан балдар жана карылар үчүн ыңгайсызбы? – 27
 • Муниципалитетти көрктөндүрүүдөн түшчү пайданы кантип эсептеш керек жана көчөлөрдүн ремонту шаарга жана анын экономикасына кандай таасирин тийгизет? – 29
 • Кыргызстандагы он муниципалитет балдардын жана жаштардын кызыкчылыгындагы демилгелерди жайылтууда: коомдук угуулар – 30
 • Жети-Өгүз айылдык аймагында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар үчүн коррекциялык класстар ачылды – 30
 • Токтогул районунун үч муниципалитетинде жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөр оңолду – 31

ЖӨБ Союзунун жаңылыктары 

 • Кыргызстандын ЖӨБ Союзу өз мүчөлөрү үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегин аныктады – 33
 • ЖӨБ Союзу кургак учук менен ооруган адамдардын жергиликтүү бюджеттен каржыланышына каршы чыкты. КР президенти бул пикирди колдоду – 35
 • ЖӨБ Союзу мектепке чейинки мекемелерди каржылоо боюнча милдеттенмелерди ЖӨБ органдарына механикалык түрдө жүктөөгө каршы – 35