"Муниципалитет" журналы, №2 (75), февраль 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №2 (75), февраль 2018-ж.
02.03.2018 11:03

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ӨСИ жаңылыктары"

Көңүл чордонунда

 • Аймактарды өнүктүрүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарды реформалоого карата Өнүктүрүү саясат институтунун сунуштары – 2
 • Аймактарды башкарууда жергиликтүү бийлик органдарынын ролун жана жоопкерчилигин күчөтүүгө жана КР мыйзамдарына тиешелүү өзгөртүүлөрдү иштеп чыгууга карата КР ЖӨБ Союзунун сунуштары – 8

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Муниципалдык ишканалар жана муниципалдык заказ жөнүндө – 10
 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн администрациялык регламенттери жөнүндө – 10
 • Айыл өкмөт башчысын шайлоо учурунда жергиликтүү кеңештин кворуму жөнүндө – 11
 • Администрациялык комиссиялар жөнүндө – 11 
 • Бишкек жана Ош шаарларындагы ички аудит кызматтары жөнүндө – 11
 • Аймактарды башкарууда жергиликтүү бийлик органдарынын ролун жана жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө – 12

Жарандардын ЖӨБго катышуусу 

 • Жергиликтүү жамааттын коомдук иш-чараларга мүмкүн болушунча көбүрөөк катышуусуна кантип жетсе болот? – 13
 • Калктын катышуу динамикасынын өсүшү – 14
 • Маалымат өнөктүгү – 17
 • Гендердик саясат – 22
 • Бюджетти сарптоо боюнча чечим кабыл алуу процессине барган сайын көбүрөөк жарандар тартылууда – 24

ӨСИ жаңылыктары

 • Бишкекте 2018-2023-жылдарга жергиликтүү деңгээлдеги муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн системаларын оптималдаштыруу боюнча иш-чаралар планы тартууланды – 28