"Муниципалитет" журналы, №10 (47), октябрь 2015-ж

"Муниципалитет" журналы, №10 (47), октябрь 2015-ж
02.11.2015 11:25

Журналдын бул чыгарылышында: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кадрлары", "Юридикалык консультация", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

 • 2016-жылы өтө турган жергиликтүү шайлоонун өзөктүк маселелери: партиялык принцип, шайлоочуларды каттоо жана аткаруу органдарынын башчыларын түз шайлоо - 2
 • Кайрадан биометрикалык каттоо тууралуу – 7

ЖӨБ кадрлары

 • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Борбордук аймактык өкүлчүлүгүнүн (КР МКК БАӨ) кураторлорунун тизмеси – 12
 • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Түштүк аймактык өкүлчүлүгүнүн (КР МКК ТүштүкАӨ) кураторлорунун тизмеси – 12
 • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынын Түндүк аймактык өкүлчүлүгүнүн (КР МКК ТүндүкАӨ) кураторлорунун тизмеси – 13

Юридикалык консультация

 • Жамааттын мүчөсү болбогон адамга көрүстөндөн орунду акыга берүү тууралуу – 14
 • Жумуштан бошонгон айыл өкмөт кызматкеринин өргүүсү тууралуу – 15 
 • Дыйкандардын камсыздандыруу төгүмдөрү жана карыздары тууралуу – 16

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

 • Жарандардын ЖӨБгө ишеними – ЖӨБдүн өз колунда – 21

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • ЭҮЖӨБЖ Долбоорунун изи менен – 25
 • Долбоор калтырган из ЖӨБдүн көзү менен: “Биз жамаат менен биргелешкен иш канчалык чоң таасир тийгизип жатканына күбөбүз” – 26
 • Долбоор калтырган из жамааттын көзү менен: “Биз демилге көтөргөндү жана өз айылыбыздын көйгөйлөрүн көрө билгенди үйрөндүк” – 28
 • Долбоор калтырган из биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун көзү менен: “Биз көйгөйлөрдү көрүп турабыз жана аларды чогуу чечкенди билебиз” – 30
 • “БМжБ тобу – жамаат менен ЖӨБдүн кызыкчылыктарынын сакчысы” – 32