"Муниципалитет" журналы, №8 (33), август 2014-ж.

"Муниципалитет" журналы, №8 (33), август 2014-ж.
08.09.2014 11:50

"Муниципалитет" журналынын бул санында: ПИЛОТ: "Кыргызстанда муниципалдык социалдык тапшырык. Долбоор хроникасы", "Мыйзамдар", "Дүйнөнүн көңүл чордонундагы тема".

"Муниципалитет" журналынын бул санында:

ПИЛОТ: Кыргызстанда муниципалдык социалдык тапшырык. Долбоор хроникасы

 • Окуянын чоо-жайы - 2
 • Социалдык долбоорлорду иштеп чыгууну үйрөнөбүз - 3
 • Келечектеги социалдык тапшырыктар үчүн техникалык тапшырмаларды түзүү - 4
 • Маалымат өнөктүгү жана табыштамаларды чогултуу - 5
 • Сынак - толгон токой суроолор - 6
 • Техникалык экспертизанын сабактары - 8
 • 2015-жылдан күтүүлөр - 9
 • Чүй облусунда мамлекеттик социалдык тапшырыкты ишке ашыруу практикасы – муниципалитеттердин жаңы билимдери үчүн полигон - 10

Мыйзамдар

 • Мамлекеттик социалдык тапшырык тууралуу түшүнүк, анын мамлекеттик сатып алуулардан айырмасы - 14
 • Мамлекеттик социалдык тапшырык жол-жобосундагы көйгөйлөр жана аларды чечүү боюнча сунуштамалар - 16

Дүйнөнүн көңүл чордонундагы тема

 • Социалдык тапшырык секторлор аралык өз ара аракеттешүү системасынын бөлүгү катары - 23