"Муниципалитет" журналы, №8 (9), август 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №8 (9), август 2012-ж.
03.09.2012 16:24, —
 Окуу адабият

Бул чыгарылышта: "Актуалдуу тема", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "ЖӨБ ресурстары", "ЖӨБ каржылары", "Элдин үнү жана ЖӨБдө катышуусу", "Жаңы лидерлер".

Журналдын бул чыгарылышында:

Актуалдуу тема

 • Биздин ордубузга тандашты (жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамдагы акыркы өзгөртүүлөргө сереп) - 2

Мыйзам жаңылыктары

 • Балдар, терминдерди жана аныктамаларды алмаштыруу, жергиликтүү бюджеттердин кирешелери, АЖМФ жерлери  жана камсыздандыруучу төгүмдөр, менчик, кадрлар, ЖӨБ иш-аракетин баалоо тууралуу - 5

«Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун (ЭҮЖӨБОЖ) жаңылыктары

 • Долбоор пилоттук ААды тандоо сынагын жыйынтыктады - 10
 • Райондук активисттерге ЭКБА ыкмаларын үйрөтүү - 10
 • Долбоор пилоттук ААтар менен кызматташуу тууралуу макулдашууларга кол койду - 11
 • Пилоттук ААдагы жамааттар үчүн алгачкы тренингдер - 12
 • ЖӨБО башчыларынын республикалык кеңешмеси - 12

Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары

 • ӨСИ муниципалдык жерлерди эсептөө жана инвентарлаштыруу боюнча долбоорун жыйынтыктады - 13
 • Журналисттерди окутуу боюнча долбоордун жыйынтыктоочу иш-чарасы - 13
 • ЖӨБдун 2017-жылга чейин өнүгүү Стратегиясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун биринчи отуруму - 14
 • «Жергиликтүү деңгээлде чечимдерди кабыл алууда жаштардын катышуусу» долбоорун жыйынтыктоо - 14

ЖӨБ ресурстары

 • Чүйдүн айылдык аймактары дээрлик 60 гектар муниципалдык жер тапты - 15
 • «Чүй облусундагы муниципалитеттерде ресурстарга тең укуктуу жетүү аркылуу жергиликтүү деңгээлде этникалык көп түрдүүлүктү башкаруу» долбоорунун жыйынтыктары - 17

ЖӨБ каржылары

 • Жергиликтүү бюджеттердин киреше дараметин жакшыртуу, же Кантип дотациядагы элеттик муниципалитеттердин санын азайтса болот? - 18

Элдин үнү жана ЖӨБдө катышуусу

 • Айылдардагы «2013-жылга жергиликтүү бюджетти түзүү» темасы боюнча коомдук угуулар - 24

Жаңы лидерлер

 • Жаштар өз айланасындагы дүйнөнү өзгөртүүдө - 28
 • Жаштар эртеңки күндүн камын көрүүдө - 32


 Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)