"Ынтымактуу Жашоо" долбоорунун жаңылыктары, декабрь 2021 - февраль 2022

"Ынтымактуу Жашоо" долбоорунун жаңылыктары, декабрь 2021 - февраль 2022
23.03.2022 08:29, —
 Аналитика, докладдары

Ушул материалдар Европа Биримдиги тарабынан колдоого алынган "Ынтымактуу Жашоо" долбоорунун алкагында даярдалды.

Мында чагылдырылган маалымат Европа Биримдигинин көз карашына дал келбеши мүмкүн.

"Ынтымактуу Жашоо" долбоорунун максаты активдүу жаштарды, жарандык коомду жана жергиликтүү өз алдынчабашкаруу органдарын социалдык чыр-чатактарды алдын алууда, укук жана тартиптүүлүктү сактоодо колдоо, ошондой эле, Кыргызстандын тандалып алынган 25 локациясында медиация жөндөмдөрүнө үйрөтүү болуп саналат.

Долбоор Европа Биримдигинин каржылык колдоосунда, International Alert тарабынан Өнүктүрүу саясат институту жана Улуттук Медиация Борбору менен биргеликте ишке ашырылууда. Долбоордун узактыгы: 2021 апрель – 2022 сентябрь.