Кээ бир укуктар боюнча эскертмелер

Кээ бир укуктар боюнча эскертмелер
10.01.2022 16:07, —
 Окуу адабият

Бул басылма Эл аралык Коммерциялык эмес укук борборунун (ICNL) колдоосу менен даярдалды. Авторлор тобу басылманын мазмуну үчүн жооптуу, ал сөзсүз түрдө ICNL'дин позициясын чагылдырбайт