Жарандар үчүн эскертме: Тынч чогулуштар учурундагы жеке коопсуздук

Жарандар үчүн эскертме: Тынч чогулуштар учурундагы жеке коопсуздук
21.05.2021 10:18, —
 Окуу адабият

Эскертме Smart Jaran бирикмеси жана Кыргыз Индиго уюму тарабынан иштелип чыкты. Байланыш маалыматтары: Mobile, WhatsApp, Telegram: (+ 996)558 891515, Facebook: www.facebook.com/SmartZharanAssociation/