КР жергиликтүү бюджети боюнча жарандык бюджетти түзүү жөнүндө

КР жергиликтүү бюджети боюнча жарандык бюджетти түзүү жөнүндө
17.01.2018 10:08, —
 Мыйзам чыгаруучулук

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Буйругу 2017-жылдын 26-декабры N166-Б