Кыргыз Республикасында бийликтин отчеттуулук системасы

Кыргыз Республикасында бийликтин отчеттуулук системасы
05.10.2016 10:31, —
 Окуу адабият

Изилдөөнү Швейцариянын Өнүктүрүү жана кызматташтык боюнча башкармалыгынын (SDC) буюртмасы менен Өнүктүрүү саясат институту жүргүздү.

Изилдөөнү Швейцариянын Өнүктүрүү жана кызматташтык боюнча башкармалыгынын (SDC) буюртмасы менен Өнүктүрүү саясат институту жүргүздү.

Бул басылманын мазмуну эксперттердин – авторлордун пикирин чагылдырат жана Швейцариянын Өнүктүрүү жана кызматташтык боюнча башкармалыгынын (SDC) пикирин сөзсүз эле чагылдырбашы мүмкүн.

1.      Изилдөөнүн максаты... 3

2.      Изилдөөнүн тапшырмалары... 3

3.      Изилдөөнүн актуалдуулугу... 3

4.      Усулдар жана божомолдор... 5

5.      Отчеттуулук: классификация, өлчөмдөр жана мифтер... 6

5.1.        Отчеттуулуктун түрлөрү жана типтери... 6

5.2.        Демократиялык башкаруу системасында отчеттуулуктун төрт өлчөмү... 7

5.3.        Отчеттуулук тууралуу төрт миф... 9

6.      Кыргыз республикасындагы бийликтин отчеттуулук системасы... 11

6.1.        “Жарандар – кыргыз республикасынын жогорку кеңеши” жубунда отчеттуулук... 15

6.1.1.          Процесстерди баалоо... 15

6.1.2.          Эл аралык тажрыйба... 17

6.1.3.          Сунуштамалар... 18

6.2.        “Жарандар – аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары” жубундагы отчеттуулук... 19

6.2.1.          Процесстерди баалоо... 19

6.2.2.          Эл аралык тажрыйба... 23

6.2.3.          Сунуштамалар... 25

6.3.        “Жарандар – саясий партиялар” жубундагы отчеттуулук... 26

6.3.1.          Процесстерди баалоо... 26

6.3.2.          Эл аралык тажрыйба... 29

6.3.3.          Сунуштамалар... 30

6.4.        “Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши – аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары” жубундагы отчеттуулук... 30

6.4.1.          Процесстерди баалоо... 30

6.4.2.          Эл аралык тажрыйба... 32

6.4.3.          Сунуштамалар... 33

6.5.        “саясий партиялар – кыргыз республикасынын жогорку кеңеши” жубундагы отчеттуулук... 33

6.5.1.          Процесстерди баалоо... 33

6.5.2.          Эл аралык тажрыйба... 35

6.5.3.          Сунуштамалар... 35

Корутунду... 36

Булактар... 41

Тиркеме. Кыргыз Республикасындагы отчеттуулук процесстерин баалоодо таблицалар жыйынтыгы ...  42

Автордук топтун жетекчиси: Добрецова Надежда

Автордук топ:  Мамбетова Асель, Бекиев Бекболот, Идирисов Алмаз, Градваль Сабина Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (31)