Менин Конституциямдагы менин өз алдынча башкаруум (брошюра)

19.08.2010 10:09, —
 Окуу адабият

Бул басылма БУУнун Өнүктүрүү Программасынын жана АКШнын Элчилиги астындагы Демократиялык комиссиянын каржылоосу менен жарык көрдү.

Басып чыгаруучу: Өнүктүрүү саясат институту (Урбан Институттун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн ишин улантуучу уюм; ЖӨБ органдары менен 10 жыл өнөктөштүк тажрыйбасына ээ болгон эксперттер курамы)

Иштеп чыккандар: Бекболот Бекиев, Анарбек Исмаилов, Надежда Добрецова, Сабина Градваль

Жалпы редакция: Улара Нарусбаева, Дамира Сульпиева, Курманбек Дыйканбаев, Асель Мамбетова

Кыргыз тилине которгон: Нургүл Жаманкулова 

Бул басылма БУУнун Өнүктүрүү Программасынын жана АКШнын Элчилиги астындагы Демократиялык комиссиянын каржылоосу менен жарык көрдү. Басылмадагы айтылган ойлор жана көз караштар каржылоочу тараптардын ойлору жана көз караштары менен сөзсүз эле дал келе бербейт. 

 

Скачать: