ОРОЗБАЕВ Бектурган

ОРОЗБАЕВ Бектурган

"Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" (VAP) Долбоорунун Улуттук деңгээлде иш алып баруу менеджери / Укук маселелери боюнча адис