МАМБЕТОВА Асель

МАМБЕТОВА Асель

"Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу" (PSI) долбоорунун жетекчиси