Шаарды өнүктүрүү багытында өз-ара аракеттешүүнү жана кызматташтыкты чыңдоо

23.10.2013 10:00 — 23.10.2013 13:00
Сүлүктү ш. жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүктүрүү планын аткарышы боюнча коомдук угуулар.

Тема: Взаимодействие и партнерство для развития города
Дата: 23-октября 2013г. 10.00 часов.
Өткөрүү жери: Баткен областы, г.Сулюкта, большой зал здания мэрии.
Катышуучулар: аппарат мэрии г.Сулюкта, городской кенеш г.Сулюкта, представители горнодобывающих компаний, главы АО и местное сообщество.

 

Проект: