“Мамлекеттик бийлик бутактарынын, ЖӨБ органдарынын жана жарандардын биригүүсү жана натыйжалуу өз ара аракети: ресурстар, натыйжалуулук, ишеним” аттуу Эл аралык конференция

13.03.2015 09:00 — 14.03.2015 17:00
Конференцияга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы жана депутаттары, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жана Өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ органдарынын жетекчилери, жарандык коомдун, донордук жамааттын, ММК өкүлдөрү катышат.
“Мамлекеттик бийлик бутактарынын, ЖӨБ органдарынын жана жарандардын биригүүсү жана натыйжалуу өз ара аракети: ресурстар, натыйжалуулук, ишеним” аттуу Эл аралык конференция

Күнү: 13-14-март, 2015-жыл

Сааты: 09.00 - 17.00

Орду: Хаят Ридженси Бишкек

Уюштуруучулар: 

Катышуучулар: 

Кошумча:

 

Проект: