"Тегерек стол": “Аймактардын маалымат мейкиндиги: бурмалоолор, боштуктар жана коммуникациялык ажырымдар. ЖӨБ менен адаттагы ММК ортосундагы байланыштыруучу звено катары жамааттык ММКнын ролу”

13.02.2015 13:30 — 13.02.2015 18:00
Бул маанилүү теманы талкуулоонун демилгечиси жана уюштуруучусу болуп Швейцария Өкмөтү Британиянын Эл аралык өнүктүрүү боюнча министрлиги менен өнөктөштүктө каржылаган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорун ишке ашыруунун алкагында Өнүктүрүү саясат институту чыгууда.

Максаты: ММКда жергиликтүү маанидеги маселелер тууралуу маалыматтын жыштыгын талкуулоо жана ЖӨБ тууралуу маалыматтарды жакшыртуу жолдорун карап чыгуу.

Күнү: 2015-жылдын 13-февралы

Сааты: 13.30 - 17.00

Орду: Бишкек ш., Исанов көч., 37, Golden Tulip мейманканасы

Модератор: Надежда Добрецова, ӨСИ башкаруу төрайымы.

Катышуучулар: аймактык жана борбордук ММК өкүлдөрү, ЖӨБЭММА жана Швейцариянын КРдагы Элчилигинин жетекчилиги, ӨСИ жана ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун адистери

Проект: