Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна электрондук форматта аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Токтомго кол коюлду

19.04.2019 11:59
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-мартындагы № 142 токтомуна КР Премьер-министри М.Д.Абылгазиев 2019-жылдын 1-апрелинде кол койду.
Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна электрондук форматта аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Токтомго кол коюлду

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-мартындагы № 142 токтому

1 Чын куран, 2019

Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна электрондук форматта аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу 

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 29-беренесин, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 121 жана 15-беренелерин ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев

Скачать:
Проект: