Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзунун жаңылыктары

21.02.2018 18:03
Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзунун жаңылыктары

2018-жылдын 21-февралында Бишкек шаарында КР ЖӨБ Союзунун Башкаруусунун кезектеги жыйыны өттү. Ага Башкаруунун мүчөлөрү жана өнөктөш уюмдардын өкүлдөрү катышты.

Жыйында үч маселе каралды:

Үч маселе боюнча КР ЖӨБ Союзунун аткаруучу директору Алманбетов Өмүрбек билдирүү жасады. Алдыга коюлган маселелерди талкуулоонун жана карап чыгуунун натыйжасында төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынды: КР ЖӨБ Союзунун финансылык туруктуулугу боюнча Союздун туруктуу кирешелеринин өсүшү боюнча сунуш кылынган үч сценарийдин ичинен Базалык сценарий аныкталды. Ага ылайык, 2018- жылы мүчөлүк салымдарды чогултуунун салыштырмалуу төмөн пайызы болот, бара-бара орточо жана ири эмес төлөөчүлөр категориялары боюнча өсө берет. КР ЖӨБ Союзу өз мүчөлөрү үчүн (айыл өкмөттөрү жана шаарлардын мэриялары) берген кызмат көрсөтүүлөрдүн Тизмеги бекитилди. 2018-жылды “Региондорду өнүктүрүү жылы” деп жарыялоо жөнүндө КР Президентинин Жарлыгына карата КР ЖӨБ Союзунун сунуштары жалпысынан жактырылды жана Башкаруу мүчөлөрүнөн түшкөн сунуштарды эсепке алуу менен биротоло иштелип чыгат.
 

Проект: