Кыргызстандын ийгилиги үчүн кызматташтык

16.08.2019 12:29
2019-2020-окуу жылына Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу Академиясы Ханнс Зайдель Фонду (Германия) менен биргеликте “Жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жана өз алдынча башкаруу”, "Мамлекеттик башкаруу" жана “Мамлекеттик сектордогу Менеджмент” магистрдик программаларына конкурстук негизде кабыл алууну жарыялайт
Кыргызстандын ийгилиги үчүн кызматташтык