Жемиштүү кызматташуу жолу: Кыргызстандагы жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен болгон өз ара карым-катнашынын эволюциясы

23.05.2022 14:48
Кыргыз Республикасынын жарандарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ишеним деңгээлин, жергиликтүү кызматтарга канааттануусун жана жарандардын чечимдерди кабыл алуу процессине катышуусу үчүн шарттарды изилдөөнүн натыйжалары
Бишкек - 2022
Жемиштүү кызматташуу жолу: Кыргызстандагы жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен болгон өз ара карым-катнашынын эволюциясы

Материалдар 3-июнда жеткиликтүү болот.

Материалы будут доступны с 3 июня.

The materials will be available from June 3rd.Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)