Эл аралык конференция: Тематикалык семинардын материалдары

Эл аралык конференция: Тематикалык семинардын материалдары
27.02.2022 22:44, —

2022-жылдын 28-февраль күнү Ош шаарында,
2022-жылдын 2-мартында Бишкек шаарында.

 1. “Онлайн-Жарандык бюджет жергиликтүү бюджеттердин ачыктыгынын аспабы катары”, презентатор:  Анара АСАДОВА, Чүй облусунун Садовое ААнын жергиликтүү кеңешинин депутаты, КР
 2. “Жергиликтүү өнүктүрүү фондунун (LDF) тиркемесин киргизип, аны жайылтуу аркылуу жергиликтүү бюджет боюнча чечимдерди кабыл алууга жарандардын катышуусуна дем берүү”, презентатор: Халиунгоо ГАНБАТ, Шаардык башкармалыктын долбоорлор боюнча менеджери, Улан-Батор, Монголия
 3. “Коомдук угуулар ЖӨБ органдары менен жарандардын, анын ичинде аялдар менен аялуу топтордун ортосундагы бюджеттик диалогдун формасы катары”, презентатор: ТУРГУНБАЙ уулу Айтибек, Көк-Жар ААнын ФЭБ жетекчиси, КР
 4. “Катышуу бюджети: Орусия Федерациясынын тажрыйбасы”, презентатор: Александр КОВАЛЕВСКИЙ, Бюджеттик чечимдер институту, РФ
 5. “ЖӨБ органдары менен борбордун ортосундагы бюджеттик диалог: Латвиянын тажрыйбасы”, презентатор: Мудите ПРИЕДЕ, Латвиянын ЖӨБ Ассоциациясынын башкы катчыс
 6. “Биргелешкен иш-аракеттерди, анын ичинде аялдардын жана аялуу топтордун муктаждыктарын пландаштыруу”, презентатор: Болот САДЫКОВ, Кара-Суу айыл өкмөтүнүн башчысы, КР
 7. “Биргелешкен мониторинг жана баалоо”, презентатор: Данияр КАЙНАЗАРОВ, Александровка ААнын айыл өкмөт башчысы, КР
 8. “Демилгелүү топтордун программаларды ишке ашырууга катышуусу”, презентатор: Мухтар ШЕРБАЕВ, Биринчи май ААнын айыл өкмөт башчысы, КР
 9. “ЖӨБдүн Мыкты тажрыйбалар порталы, “Муниципалитет” журналы жана ЖӨБ Академиясы – мыкты тажрыйбаларды жайылтуу мүмкүнчүлүгү”, презентатор: Элина САККАРАЕВА, Долбоордун адиси, КР
 10. “Кыргыз Республикасында жергиликтүү демилге жарандардын катышуусу менен жергиликтүү социалдык өнүгүүнүн ыкмасы катары”, презентатор: Элмира АСКАРОВА, Орозбеков ААнын айыл өкмөт башчысынын орун басары, КР
 11. “Жергиликтүү деңгээлде социалдык заказ: Казакстандын тажрыйбасы”, презентатор: Гульбара СУЛТАНОВА, Казакстан Республикасынын Маалымат жана коомдук өнүгүү министрлигинин Жарандык коомдун иштери боюнча комитетинин төрагасынын орун басары
 12. “Жергиликтүү деңгээлде социалдык заказ: Кыргыз Республикасынын тажрыйбасы”, презентатор: Айнура КОЖОМКУЛОВА, Кара-Балта шаардык мэриясынын башкы адиси
Скачать:
Проект: