Мен - жергиликтүү кеңештин депутатымын (2017)

Мен - жергиликтүү кеңештин депутатымын (2017)
30.06.2017 12:35, —

Оңдолуп, толукталган төртүнчү басылышы

  1. "Мен – жергиликтүү кеңештин депутатымын”, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын 150 суроосуна жөнөкөй жооптордун жыйнагы/ Б. И. Орозбаев, А. А. Чекиров, С. А. Эсенбеков; Н.Н. Добрецованын редакциясы астында. Төртүнчү басылышы, оңдолгон жана толукталган. - Б.: Өнүктүрүү саясат институту, 2017. - 144 б. – Биринчи бөлүм (1-73-беттер)
  2. "Мен – жергиликтүү кеңештин депутатымын”, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын 150 суроосуна жөнөкөй жооптордун жыйнагы/ Б. И. Орозбаев, А. А. Чекиров, С. А. Эсенбеков; Н.Н. Добрецованын редакциясы астында. Төртүнчү басылышы, оңдолгон жана толукталган. - Б.: Өнүктүрүү саясат институту, 2017. - 144 б. – Биринчи бөлүм (74-144-беттер)

Проект: