Айылдык ден соолук комитеттери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары: жергиликтүү жамааттын пайдасына өнөктөштүк

Айылдык ден соолук комитеттери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары: жергиликтүү жамааттын пайдасына өнөктөштүк
27.12.2016 10:17, —

Кыргыз Республикасынын муниципалитеттеринин мисалында АДК менен ЖӨБ ортосундагы өз ара аракеттенүү усулдары боюнча практикалык окуу китеби

Скачать: