"Муниципалитет" журналы, №1 (38), январь 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1 (38), январь 2015-ж.
25.02.2015 10:19, —

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "ЖӨБ ресурстары", "ЖӨБ каржысы", "ЖӨБ эл аралык тажрыйбасы", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары".

БУЛ ЧЫГАРЫЛЫШТА:

Көңүл чордонунда 

ЖӨБнын эл аралык тажрыйбасы 

ЖӨБнын ресурстары

ЖӨБнын каржысы

Мыйзамдагы жаңылыктар

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

ӨСИ жаңылыктары

Тиркелген документ : Жүктөө

Проект: