Элет көйгөйлөрүн биргелешип аныктоо (ЭКБА), 2014

Элет көйгөйлөрүн биргелешип  аныктоо (ЭКБА), 2014
09.06.2014 22:53, —

Элет көйгөйлөрүн биргелешип аныктоо (ЭКБА ) – жарандардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чыныгы өнөктөштүгүнө карай шилтенген алгачкы кадам

Скачать:
Проект: