“Муниципалитет” журналы, № 9 (119), сентябрь 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 9 (119), сентябрь 2021-ж.
07.09.2021 10:44

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Инвестициялар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жана ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Депутаттын окуясы".
Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

ИНВЕСТИЦИЯЛАР

ЭҮЖӨБОЖ ДОЛБООРУНУН ЖАНА ӨСИ ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

ЮРИДИКАЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЕПУТАТТЫН ОКУЯСЫ

Скачать: