"Муниципалитет" журналы, № 10 (108), октябрь 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, № 10 (108), октябрь 2020-ж.
12.11.2020 16:57

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "Мамлекеттик социалдык заказ", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы

Мамлекеттик социалдык заказ

Мыйзамдардагы жаңылыктар

Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары

Скачать: