"Муниципалитет" журналы, №11-12 (97-98), ноябрь-декабрь 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №11-12 (97-98), ноябрь-декабрь 2019-ж.
31.01.2020 10:19

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "Мониторинг жана баалоо", "Элеттик ЖӨБдүн лидерлери".

Көңүл чордонунда

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

Мониторинг жана баалоо

Элеттик ЖӨБдүн лидерлери

Скачать: