"Муниципалитет" журналы, №7-8 (93-94), июль-август 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №7-8 (93-94), июль-август 2019-ж.
31.10.2019 17:43

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Администрациялык-аймактык реформа", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "ЖӨБ Союзунун сунушу", "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн мониторинг жана баалоосу", "ЭYЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИнин жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

Мыйзамдардагы жа4ылыктар

Администрациялык-аймактык реформа

Жарандардын ЖӨБгө катышуусу

ЖӨБ Союзунун сунушу

Юридикалык консультация

ЖӨБдүн мониторинг жана баалоосу

ЭYЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

ӨСИнин жаңылыктары

Скачать: