"Муниципалитет" журналы, №12-1 (86-87), декабрь 2018-ж. - январь 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №12-1 (86-87), декабрь 2018-ж. - январь 2019-ж.
11.02.2019 09:36

Бул санда: "ЖӨБ Союзунун жаңылыктары", "ЖӨБ Союзу байланышта", "Аймактарды өнүктүрүү", "ЖӨБдүн мыкты практикасы", "ЖӨБдүн финансысы", "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары".

ЖӨБ Союзунун жаңылыктары

ЖӨБ Союзу байланышта

Аймактарды өнүктүрүү

ЖӨБдүн мыкты практикасы

ЖӨБдүн финансысы

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

Скачать: