"Муниципалитет" журналы, №9 (82), сентябрь 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №9 (82), сентябрь 2018-ж.
06.11.2018 18:08

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жаштар өзгөрүүлөрдүн максаты жана күчү", "Аялдар жоопкерчиликтен коркушпайт", "Жамааттарды бириктирүүнүн усулдары", "Маданият жана тарых – бабалардын байлыгы жана тукумдардын мурасы", "Көрктөндүрүү", "Инфраструктура".

Көңүл чордонунда

Жаштар өзгөрүүлөрдүн максаты жана күчү

Аялдар жоопкерчиликтен коркушпайт 

Жамааттарды бириктирүүнүн усулдары

Маданият жана тарых – бабалардын байлыгы жана тукумдардын мурасы

Көрктөндүрүү

Инфраструктура

Скачать: