"Муниципалитет" журналы, №7-8 (80-81), июль-август 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №7-8 (80-81), июль-август 2018-ж.
17.09.2018 10:40

Бул санда: "ЖӨБдүн финансысы", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "Мыйзамдардагы жаңылыктарү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "ЖӨБ Союзунун жаңылыктары", "ЖӨБ Союзу жооп берет", "Окуганга кызыктуу экен".

ЖӨБдүн финансысы

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

Мыйзамдардагы жаңылыктар

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

ӨСИ жаңылыктары

ЖӨБ Союзунун жаңылыктары

ЖӨБ Союзу жооп берет

Окуганга кызыктуу экен

Скачать: