"Муниципалитет" журналы, №5-6 (78-79), май-июнь 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №5-6 (78-79), май-июнь 2018-ж.
27.07.2018 14:55

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн финансысы", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "Аймактарды өнүктүрүү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун сынактары".

Көңүл чордонунда

ЖӨБдүн финансысы

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

Аймактарды өнүктүрүү 

ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун сынагы 

Скачать: