"Муниципалитет" журналы, №10 (71), октябрь 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы, №10 (71), октябрь 2017-ж.
02.11.2017 11:40

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жаштар өзгөрүүлөрдүн максаты жана күчү катары", "Мектепке чейин жана мектепте билим берүү үчүн шарттар", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "Жергиликтүү кеңештер – айылды өнүктүрүү лидерлери", "Айылдын экологиясы", "Сугат суу".

Көңүл чордонунда

Жаштар өзгөрүүлөрдүн максаты жана күчү катары

Мектепке чейин жана мектепте билим берүү үчүн шарттар

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

Жергиликтүү кеңештер – айылды өнүктүрүү лидерлери 

Айылдын экологиясы 

Сугат суу

Скачать: