"Муниципалитет" журналы, №12-1 (73-74), декабрь 2017-ж. - январь 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №12-1 (73-74), декабрь 2017-ж. - январь 2018-ж.
05.02.2018 11:10

Бул санда: "Жарандардын ЖӨБго катышуусур", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Мониторинг жана баалоо", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү"

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

Мыйзамдардагы жаңылыктар

ӨСИ жаңылыктары

Юридикалык консультация

Мониторинг жана баалоо

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

Скачать: