"Муниципалитет" журналы № 2-3 (63-64), февраль - март 2017-ж.

"Муниципалитет" журналы № 2-3 (63-64), февраль - март 2017-ж.
31.03.2017 10:30

Бул санда: "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЖӨБдүн финансысы", "Мониторинг жана баалоо", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЖӨБдүн маалымат саясаты", "Стратегиялар", "ЖДКЖ Долбоорунун жаңылыктары"

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү

ЖӨБдүн финансысы

Мониторинг жана баалоо

Мыйзамдардагы жаңылыктар

ЖӨБдүн маалымат саясаты

Стратегиялар

ЖДКЖ Долбоорунун жаңылыктары

Скачать: