"Муниципалитет" журналы №59

"Муниципалитет" журналы №59
08.11.2016 10:10

БУЛ САНДА: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБдүн финансысы", "Коррупцияга каршы опция", "Муниципалдык кызмат", "ӨСИ жаңылыктары" жана "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары".

Скачать: