"Муниципалитет" журналы №19-20

"Муниципалитет" журналы №19-20
30.07.2013 08:59

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБга катышуусу", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "ЖӨБ кадрлары", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Прокуратура жооп берет", "Көңүл буруңуз, сынак".