"Муниципалитет" журналы №24

25.11.2013 08:55

"Кириш сөз","Транспорт","Таза суу","Сугат суу","Жолдор жана көпүрөлөр","Жарыктандыруу жана электрификация","Жергиликтүү экономикалык өнүгүү", "Энергоэффективдүүлүк","Карыларды жана аялдарды колдоо","Жаштар, спорт жана бош убакыт","Маданият жана китепканалар","Мектепке чейин билим берүү","Жарандык катышуу жана калкты маалымдоо"