"Муниципалитет" журналы, №1(2), 2012-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1(2), 2012-ж.
27.01.2012 15:53

Бул чыгарылышта: "Мыйзам чыгаруулар тууралуу жаңылыктар", "Отчеттуулук", "Жарандык катышуу", "ЖӨБ кадрлары", "ЖӨБнун үнү", "Ресурстар", "Жамааттын пульсу"

Журналдын бул чыгарылышында:

Мыйзам чыгаруулар тууралуу жаңылыктар

Отчеттуулук

Жарандык катышуу

ЖӨБ кадрлары

ЖӨБнун үнү

Ресурстар

Жамааттын пульсу

Скачать: